Tag Archives: ไฟป่าภาคเหนือ

1 คนจุด 100 คนดับ ไฟป่าภาคเหนือรุนแรง

ไฟป่า

ความรุนแรงของไฟป่าภาคเหนือที่เกิดขึ้นจากการจุดไฟเพียง 1 คน 1 จุด กลับต้องใช้แรงคนนับร้อยช่วยกันดับ นานวันคงอ่อนแรงพร้อมอุปกรณ์ที่มีจำกัด