Tag Archives: แต่งงาน

สุดยินดี! สมรสเท่าเทียม ผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้ว !

สมรสเท่าเทียม

ข่าวดีที่ทุกคนรอคอย #สมรสเท่าเทียม ผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมของสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้