Tag Archives: สิงห์อาสา

มุ้งสู้ฝุ่น บรรเทาปัญหา PM 2.5

มุ้งสู้ฝุ่นบรรเทาปัญหา

สิงห์อาสาเล็งเห็นปัญหาของประชาชน แนะไอเดียที่จะช่วยแก้ปัญหาPM 2.5  ด้วยมุ้งสู้ฝุ่นและห้องเรียนปลอดฝุ่น เพื่อบรรเทาปัญหาสุขภาพให้กับประชาชน

1 คนจุด 100 คนดับ ไฟป่าภาคเหนือรุนแรง

ไฟป่า

ความรุนแรงของไฟป่าภาคเหนือที่เกิดขึ้นจากการจุดไฟเพียง 1 คน 1 จุด กลับต้องใช้แรงคนนับร้อยช่วยกันดับ นานวันคงอ่อนแรงพร้อมอุปกรณ์ที่มีจำกัด