Tag Archives: มุ้งสู้ฝุ่น

มุ้งสู้ฝุ่น บรรเทาปัญหา PM 2.5

มุ้งสู้ฝุ่นบรรเทาปัญหา

สิงห์อาสาเล็งเห็นปัญหาของประชาชน แนะไอเดียที่จะช่วยแก้ปัญหาPM 2.5  ด้วยมุ้งสู้ฝุ่นและห้องเรียนปลอดฝุ่น เพื่อบรรเทาปัญหาสุขภาพให้กับประชาชน