Buffet เตาระเบิด l ออกอากาศ 28 เมษายน 2562

269

เรื่องราวเตือนภัยเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่คาดคิดและอยู่ใกล้ตัวมากๆโดยเฉพาะสาวกปิ้งย่าง เพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านหมูกระทะร้านหนึ่ง ที่จู่ๆเตาแก๊สที่ใช้ปิ้งหมูนั้น ก็ระเบิดขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ ติดตามสาเหตุที่เกิดขึ้น ในรายการเรื่องจริงผ่านจอ