6 สิ่งทำแล้วดี ต้อนรับปีใหม่ไทย

6สิ่งทำแล้วดีรับปีใหม่

เทศกาลสงกรานต์ ขอแนะนำ 6 สิ่งที่ทำแล้วดี ต้อนรับปีใหม่ไทย

  1. อยู่กับครอบครัวรับประทานอาหารกันพร้อมหน้าพร้อมตา
  2. สวมใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสิริมงคล
  3. รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพ แสดงความรัก ขอพรจะผู้ใหญ่
  4. สรงน้ำพระสงฆ์หรือพระพุทธรูป เป็นการชำระสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิต ทำให้จิตใจฉ่ำเย็นเหมือนน้ำ
  5. ทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรษและผู้ที่ล่วงลับ ทำจิตใจให้ผ่องใส ชีวิตจะได้มีความสุขตลอดปี
  6. ล้างเท้าขอขมาพ่อแม่  ไม่ว่าจะทำผิดทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง หากได้ล้างเท้าขอขมาต่อท่านแล้วรับพรจากท่านเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองค่ะ

ทั้งหมดนี้ถือเป็นความเชื่อและเป็นกิจกรรมที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ที่นิยมทำในวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยมีความเชื่อว่า จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองปลอดโปร่งโล่งสบาย และเป็นการขอขมากรรมไปในตัวได้อีกด้วยค่ะ