สงกรานต์นี้ ใครเมาแล้วขับ เอาผิดคนขาย!

สงกรานต์เอาผิดคนขาย

7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 11 – 17 เมษายน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการเพิ่มความเข้มในการบังคับใช้กฎหมาย มุ่งเน้นการลดอุบัติเหตุ เข้มงวดเอาผิดทั้งผู้ขับและเจ้าของกิจการสถานบันเทิง โดยเฉพาะขับรถเร็วไม่สวมหมวก เมาแล้วขับ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ใช้ความเร็วเกินกำหนด และ ขับรถย้อนศร

ทั้งนี้ยังมีข้อบังคับพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีเกิดอุบัติต้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกราย พร้อมทั้งตรวจสอบประวัติต้องโทษ เพื่อตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดประกอบการเพิ่มโทษ ก่อนส่งพนักงานอัยการทุกครั้ง

รวมถึงการสอบสวนขยายผล หากการพบว่าผู้ขับรถในขณะเมาสุราอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องขยายผลดำเนินคดีกับผู้ขาย ส่วนกรณีผู้ขับรถขณะเมาสุราอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้สอบสวนขยายผลดำเนินคดีกับบุคคลที่ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอม ให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือบุคคลที่จำหน่ายหรือให้สุราแก่เด็กอย่างเข้มงวด

การลดจำนวนอุบัติเหตุและเหตุโศกนาฎกรรมซ้ำซ้อนที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลได้นั้น ต้องได้รับความร่วมือจากทุกภาคส่วน ทั้งจากผู้ดื่มที่เมื่อรู้ตัวว่าเมาก็ไม่ควรขับรถ ทั้งเจ้าของกิจการที่ต้องตรวจตรานักท่องเที่ยวที่ดื่มจนเมามายคงสติไม่อยู่ ด้วยการช่วยเป็นธุระจัดหารถสาธารณะหรือผู้ขับขี่แทน ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนครับ