มุ้งสู้ฝุ่น บรรเทาปัญหา PM 2.5

มุ้งสู้ฝุ่นบรรเทาปัญหา

ตอนนี้ปัญหาฝุ่นควันจากไฟป่า ทำเอาหลายคนวิตกกังวลเรื่องสุขภาพ โดยเฉพาะที่เชียงใหม่ที่ยังติดอับดับอากาศแย่ที่สุดในโลกอยู่เลย ค่ามลพิษเนี่ยสูงถึงขั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรง

หลายบ้านแก้ไขปัญหาด้วยการซื้อเครื่องฟอกอากาศ แต่หลายบ้านก็ไม่อาจซื้อได้และต้องแลกกับปัญหาสุขภาพที่ตามมา ด้วยงบประมาณที่มีไม่พอ

ทางสิงห์อาสาก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของประชาชน แนะนำไอเดียที่จะช่วยแก้ปัญหาPM 2.5  ด้วยมุ้งสู้ฝุ่นและห้องเรียนปลอดฝุ่น เพื่อบรรเทาปัญหาสุขภาพให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อย่างเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง

สิงห์อาสา โดยมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่จำกัด ร่วมกับคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกแบบ “มุ้งสู้ฝุ่น” ให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีฝุ่น PM 2.5 หนาแน่น รูปแบบการทำงานเนี่ยก็จะเป็นการนำอากาศบริสุทธิ์เข้าไปให้มุ่งนอนที่เรานอน คัดกรองไม่ให้ฝุ่นเข้ามา

ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อไปที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือศูนย์อนามัยที่ 1จังหวัดเชียงใหม่ได้เลย