สุดยินดี! สมรสเท่าเทียม ผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้ว !

สมรสเท่าเทียม

ข่าวดีที่ทุกคนรอคอย #สมรสเท่าเทียม ผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมของสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ ทำให้ไทยกำลังจะเป็นประเทศที่ 3 ในเอเชีย ถัดจากไต้หวันและเนปาล และเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกฎหมายแต่งงานของบุคคลเพศเดียวกันครับ

อ่านเพิ่มเติ่ม