โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง l Real status

243

“ความฝันของผมเล็กๆที่เกิดมาบนโลกใบนี้ ผมไม่รู้ว่าสวรรค์ของเทวดาเป็นอย่างไร จะงดงามขนาดไหน แต่สวรรค์ของมนุษย์บนดินในโลกใบนี้ก็คือ โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้างนี่แหละครับ” จากความฝันของเขา กลายเป็นความจริงของเด็กๆ ในโรงเรียนแห่งความสุขแห่งนี้ โรงเรียนที่ให้ทั้งความรู้ และวิชาการใช้ชีวิต #Realstatus