โรงเรียนน้อยในซอยเล็ก l ออกอากาศ 26 มกราคม 2563

338

อาจจะไม่มีใครคาดคิดว่ากลางตัวเมืองปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ จะมีโรงเรียนเอกชนเล็กๆซ่อนอยู่บนพื้นที่ไม่ถึง 1 ไร่ ที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก . ความพิเศษของโรงเรียนนี้คือ เก็บค่าเทอมเพียงเทอมละ 300 บาทเท่านั้นและยังเปิดโอกาสเด็กที่ด้อยโอกาสได้มีที่ศึกษาเล่าเรียน ไปชมเรื่องราวของโรงเรียนน้อยในซอยเล็กได้ในรายการ #เรื่องจริงผ่านจอ