แข่งกัดจิ้งหรีด l เรื่องจริงผ่านจอย้อนหลัง

425

เรื่องราวการพนันที่ถูกกฎหมายนี้ เป็นการพนันของการต่อสู้ของจิ้งหรีด แต่ก่อนแข่งต้องมีการออกจับและคัดเลือกเพื่อมาลงแข่ง