เรื่องจริงผ่านจอ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562

135

เรื่องราวเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อคุณตาท่านหนึ่งได้สัมผัสกับเรื่องราวที่ยังคงคาใจ เพราะเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาพบเจอคือโลกอีกโลกหนึ่งที่ไม่ใช่ โลกมนุษย์ เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คุณตาหยุดหายใจไปเกือบ 6 นาที แต่คุณตาท่านนี้กลับมามีชีวิตเป็นปกติอีกครั้ง เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ไปติดตามชมได้ในรายการ #เรื่องจริงผ่านจอ #เรื่องจริงผ่านจอล่าสุด #1ในมาแรง