เทศกาลสนุก เทศกาลสลด l ออกอากาศ 28 เมษายน 2562

354

เนื่องด้วยเพิ่งผ่านพ้นเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่แบบไทยๆ ซึ่งในทุกปีๆทางราย การก็จะได้รวบรวม คัดสรรภาพความประทับใจ ความสนุกสนาน และรวมไปถึงเรื่องราวที่ทำลายความสนุกเช่นกัน ไม่ว่าจะเหตุทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายก็มีให้เห็นอยู่เกือบทุกพื้นที่ ไปติดตามเรื่องจริงควันหลงสงกรานต์ปีนี้พร้อมๆกัน ในเรื่องจริงผ่านจอ