เตือนภัยเหล็กเสียบ l เรื่องจริงเตือนภัย

6190

#ย้อนรอยเรื่องจริงเตือนภัย เหล็กเสียบเท้า เมื่อแผ่นคอนกรีตที่ถูกวางอยู่ข้างถนน มีเส้นโครงเหล็กยื่นออกมา จนทำให้ผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณนั้นเกิดอุบัติเหตุ เหล็กเส้นได้แทงเข้าไปที่เท้าของเขา เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมครับ #เรื่องจริงผ่านจอ