สาระดีจำกัด

“เสาร์ 5” 

เริ่มออกอากาศ 10 เมษายน 2553 เวลา22.20-23.15 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 ทุกวันเสาร์

2553

“เรื่องจริงผ่านจอ Re-Run”

เริ่มออกอากาศ มีนาคม 2553 เวลา08.00 , 14.30 , 19.00 และ01.00 ออกอากาศทางช่อง Miracleทุกวันเสาร์และอาทิตย์

“เรื่องจริงผ่านจอ Special”

เริ่มออกอากาศ มีนาคม 2553 เวลา08.00 , 14.30 , 19.00 และ 01.00 ออกอากาศทางช่อง Miracle

“Red Line ผ่าเส้นตาย”

เริ่มออกอากาศ มีนาคม 2554 เวลา09.30 ,12.30 ,21.00,23.00 ออกอากาศทางช่อง Dr.TV ทุกวันจันทร์,พุธและศุกร์

2554

“Dr. News Talk”

เริ่มออกอากาศ สิงหาคม 2554 เวลา21.10-22.00 น. ออกอากาศทางช่อง Dr.TV

2555

“คาหนังคาเขา”

เริ่มออกอากาศ กรกฎาคม 2555 เวลา 22.40 –23.30 น. ออกอากาศทางช่องโมเดิร์นไนน์ทีว

2558

“ไขความจริง Real Story”

เริ่มออกอากาศ 10 เมษายน 2553 เวลา22.20-23.15 น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 ทุกวันเสาร์

“สู้ภัยพิบัติ”

เริ่มออกอากาศ กรกฎาคม 2559 เวลา13.00 –13.30 น. ออกอากาศทางช่อง ไทยพีบีเอส ทุกวันจันทร์

2559

“ทันโลก”

เริ่มออกอากาศ กรกฎาคม 2559 เวลา22.30 –23.00 น. ออกอากาศทางช่อง ไทยพีบีเอส ทุกวันเสาร์

“The Start up คิดแลกล้าน” 

เริ่มออกอากาศ สิงหาคม 2559 เวลา20.15 –21.45 น. ออกอากาศทางช่อง3SD ทุกวันจันทร์

2560

“มีนัดกับณัฏฐา”

เริ่มออกอากาศ พฤษภาคม 2560 เวลา21.10 –22.00 น. ออกอากาศทางช่อง ไทยพีบีเอส ทุกวันศุกร์

“ก้าวเกินพอ”

เริ่มออกอากาศ กันยายน 2560 เวลา20.30 –21.00 น. ออกอากาศทางช่อง14 Mcot Family ทุกวันจันทร์และวันอังคาร

2561

“ET.THAILAND”

เริ่มออกอากาศ มีนาคม 2561 ออกอากาศทางช่อง PPTV 36 ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา19.30 –20.00 น.

“เรื่องจริง Night Life”

เริ่มออกอากาศ กรกฎาคม 2563 ออกอากาศทางช่อง7HD ทุกวันเสาร์เวลา22.40 –23.40 น

2563

“Super Seller สุดยอดนักขาย”

เริ่มออกอากาศ สิงหาคม 2563 ออกอากาศทางสถานี AMARIN TV ทุกวันจันทร์-วันศุกร์เวลา14.50 –15.20 น.

“Gacha Gacha ท้าอร่อย SS1”

เริ่มออกอากาศ มกราคม-มีนาคม 2564 ออกอากาศทางสถานีAMARIN TV ทุกวันเสาร์เวลา12.30 –13.30 น.

2564

“Gacha Gacha ท้าอร่อย SS2”

เริ่มออกอากาศ ตุลาคม-ธันวาคม 2564 ออกอากาศทางสถานีAMARIN TV ทุกวันเสาร์เวลา14.20 –15.20 น.

2553

“เสาร์ 5”

เริ่มออกอากาศ 10 เมษายน 2553 เวลา22.20-23.15 น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 ทุกวันเสาร์

“เรื่องจริงผ่านจอ Re-Run”

เริ่มออกอากาศ มีนาคม 2553 เวลา08.00 , 14.30 , 19.00 และ01.00 ออกอากาศทางช่อง Miracle ทุกวันเสาร์และอาทิตย

“เรื่องจริงผ่านจอ Special”

เริ่มออกอากาศ มีนาคม 2553 เวลา08.00 , 14.30 , 19.00 และ 01.00 ออกอากาศทางช่อง Miracle

2554

“Red Line ผ่าเส้นตาย”

เริ่มออกอากาศ มีนาคม 2554 เวลา09.30 ,12.30 ,21.00,23.00 ออกอากาศทางช่อง Dr.TV ทุกวันจันทร์,พุธและศุกร์

“Dr. News Talk”

เริ่มออกอากาศ สิงหาคม 2554 เวลา21.10-22.00 น. ออกอากาศทางช่อง Dr.TV

2555

“คาหนังคาเขา”

เริ่มออกอากาศ กรกฎาคม 2555 เวลา 22.40 –23.30 น. ออกอากาศทางช่องโมเดิร์นไนน์ทีว

2558

“ไขความจริง Real Story”

เริ่มออกอากาศ กุมภาพันธ์ 2558 เวลา17.30 –18.00 น. ออกอากาศทางช่อง MONO29 ทุกวันเสาร์

2559

“สู้ภัยพิบัติ”

เริ่มออกอากาศ กรกฎาคม 2559 เวลา13.00 –13.30 น. ออกอากาศทางช่อง ไทยพีบีเอส ทุกวันจันทร์

“ทันโลก”

เริ่มออกอากาศ กรกฎาคม 2559 เวลา22.30 –23.00 น. ออกอากาศทางช่อง ไทยพีบีเอส ทุกวันเสาร์

“The Start up คิดแลกล้าน”

เริ่มออกอากาศ สิงหาคม 2559 เวลา20.15 –21.45 น. ออกอากาศทางช่อง3SD ทุกวันจันทร์

2560

“มีนักกับณัฏฐา”

เริ่มออกอากาศ พฤษภาคม 2560 เวลา21.10 –22.00 น. ออกอากาศทางช่อง ไทยพีบีเอส ทุกวันศุกร์

“ก้าวเกินพอ”

เริ่มออกอากาศ กันยายน 2560 เวลา20.30 –21.00 น. ออกอากาศทางช่อง14 Mcot Family ทุกวันจันทร์และวันอังคาร

2561

“ET.Thailand”

เริ่มออกอากาศ มีนาคม 2561 ออกอากาศทางช่อง PPTV 36 ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา19.30 –20.00 น.

2563

“เรื่องจริง Night Life”

เริ่มออกอากาศ กรกฎาคม 2563 ออกอากาศทางช่อง7HD ทุกวันเสาร์เวลา22.40 –23.40 น.

“Super Seller สุดยอดนักขาย”

เริ่มออกอากาศ สิงหาคม 2563 ออกอากาศทางสถานี AMARIN TV ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา14.50 –15.20 น.

2564

“Gacha Gacha ท้าอร่อย SS 1”

เริ่มออกอากาศ มกราคม-มีนาคม 2564 ออกอากาศทางสถานีAMARIN TV ทุกวันเสาร์ เวลา12.30 –13.30 น.

“Gacha Gacha ท้าอร่อย SS 2”

เริ่มออกอากาศ ตุลาคม-ธันวาคม 2564 ออกอากาศทางสถานีAMARIN TV ทุกวันเสาร์เวลา14.20 –15.20 น.

thairealtv instagram เรื่องจริงผ่านจอ

 

ก้าวต่อไปปี 2566

รางวัลที่เคยได้รับ

 • รางวัลเมขลา สาขาส่งเสริมข่าวสถานการณ์ปัจจุบันและบันเทิงดีเด่น ประจำปี 2544

 • โล่ประกาศเกียรติคุณ ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างดียิ่ง จาก พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2545

 • รางวัลรายการปกิณกะบันเทิงดีเด่น ประจำปี 2545 โดยสมาคมนักข่าวบันเทิง

 • โล่เกียรติคุณ รายการเรื่องจริงผ่านจอ ช่วง ล่าทรชน ในฐานะรายการโทรทัศน์ที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2546

 • โล่เกียรติยศรายการที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม จากรายการทางสื่อวิทยุ รายการร่วมด้วยช่วยกัน

 • รางวัลรายการสารคดียอดเยี่ยม Star  Entertainment Award ประจำปี 2547

 • รางวัลรายการสารคดียอดเยี่ยม Star  Entertainment Award ประจำปี 2552

 • รางวัลรองอันดับ 1 ข่าวอาชญากรรมเชิงช่วยเหลือสังคม จากงานประกาศรางวัล สุดยอดข่าวอาชญากรรม ประจำปี 2552 จากสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

 • รางวัลชมเชย ข่าวอาชญากรรมเชิงช่วยเหลือสังคม จากงานประกาศรางวัล สุดยอดข่าวอาชญากรรม ประจำปี 2552  จากสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย
 • รางวัลชมเชย ข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กจากองค์การยูนิเซฟใน ประเทศไทยประจำปี 2553

 • รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข่าวอาชญากรรมเชิงช่วยเหลือสังคม จากงานประกาศรางวัล สุดยอดข่าวอาชญากรรม ประจำปี 2553 จากสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

 • รางวัลประดิษฐ์อวอร์ด เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554

 • รางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปี 3: Family Awards 2011 (2554)

 • รางวัลสารคดียอดเยี่ยม (รางวัลนาฏราช) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554

 • รางวัลฐานันดร 4 ทองคำ (รางวัลสื่อมวลชนสร้างสังคมธรรมาธิปไตย) ประจำปี 2554ประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่น จาก มหาวิทยาลัยรังสิต

 • รางวัลสุดยอดข่าวอาชญากรรมเชิงช่วยเหลือสังคม แห่งปี 2554 สาขาโทรทัศน์อันดับสา,ข่าวแม่ข้างถนน จากสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

 • รางวัลอินทรีทองAward ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 จากศูนย์ประสานงานเครือข่ายป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติดเพื่อความมั่นคง
 • รางวัลสุดยอดภาพเหตุการณ์โทรทัศน์ แห่งปี 2555 สาขาโทรทัศน์ รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากเรื่อง “ข่าวรุมยำโหดกาฬสินธุ์” ของรายการเรืองจริงผ่าจอ โดย สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

 • รางวัล หน่วยงานชนะเลิศในการจัดทำกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2556 (ม.ค.-มิ.ย.56)ให้ไว้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556

 • รางวัล ประดิษฐ์อวอร์ด เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2555

 • รางวัล บริษัทพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555

 • รางวัล ฐานันดร ๔ ทองคำ  ประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่น (รายการคาหนังคาเขา) 2556

 • รางวัล หน่วยงานชนะเลิศในการจัดทำกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2556 (ม.ค.-มิ.ย.56) ให้ไว้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556

 • รางวัล รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ครั้งที่ 5 : Family Awards 2015 โดย เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ

 • รางวัล ประดิษฐ์อวอร์ด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557

 • รายการเรื่องจริงผ่านจอ For passing 1,000,000 subscribers ปี 2561 จาก   YOUTUBE  

รางวัลที่ผ่านมา

 • รางวัลเมขลา สาขาส่งเสริมข่าวสถานการณ์ปัจจุบันและบันเทิงดีเด่น ประจำปี 2544

 • โล่ประกาศเกียรติคุณ ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างดียิ่ง จาก พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2545

 • รางวัลรายการปกิณกะบันเทิงดีเด่น ประจำปี 2545 โดยสมาคมนักข่าวบันเทิง

 • โล่เกียรติคุณ รายการเรื่องจริงผ่านจอ ช่วง ล่าทรชน ในฐานะรายการโทรทัศน์ที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2546


 • โล่เกียรติยศรายการที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม จากรายการทางสื่อวิทยุ รายการร่วมด้วยช่วยกัน

 • รางวัลรายการสารคดียอดเยี่ยม Star  Entertainment Award ประจำปี 2547

 • รางวัลรายการสารคดียอดเยี่ยม Star  Entertainment Award ประจำปี 2552

 • รางวัลรองอันดับ 1 ข่าวอาชญากรรมเชิงช่วยเหลือสังคม จากงานประกาศรางวัล สุดยอดข่าวอาชญากรรม ประจำปี 2552 จากสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

 • รางวัลชมเชย ข่าวอาชญากรรมเชิงช่วยเหลือสังคม จากงานประกาศรางวัล สุดยอดข่าวอาชญากรรม ประจำปี 2552  จากสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

 • รางวัลชมเชย ข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กจากองค์การยูนิเซฟใน ประเทศไทยประจำปี 2553

 • รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข่าวอาชญากรรมเชิงช่วยเหลือสังคม จากงานประกาศรางวัล สุดยอดข่าวอาชญากรรม ประจำปี 2553 จากสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

 • รางวัลประดิษฐ์อวอร์ด เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554

 • รางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปี 3: Family Awards 2011 (2554)

 • รางวัลสารคดียอดเยี่ยม (รางวัลนาฏราช) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554

 • รางวัลฐานันดร 4 ทองคำ (รางวัลสื่อมวลชนสร้างสังคมธรรมาธิปไตย) ประจำปี 2554ประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่น จาก มหาวิทยาลัยรังสิต

 • รางวัลสุดยอดข่าวอาชญากรรมเชิงช่วยเหลือสังคม แห่งปี 2554 สาขาโทรทัศน์อันดับสา,ข่าวแม่ข้างถนน จากสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

 • รางวัลอินทรีทองAward ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 จากศูนย์ประสานงานเครือข่ายป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติดเพื่อความมั่นคง

 • รางวัลสุดยอดภาพเหตุการณ์โทรทัศน์ แห่งปี 2555 สาขาโทรทัศน์ รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากเรื่อง “ข่าวรุมยำโหดกาฬสินธุ์” ของรายการเรืองจริงผ่าจอ โดย สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

 • รางวัล หน่วยงานชนะเลิศในการจัดทำกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2556 (ม.ค.-มิ.ย.56)ให้ไว้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556

 • รางวัล ประดิษฐ์อวอร์ด เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2555

 • รางวัล บริษัทพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555

 • รางวัล ฐานันดร ๔ ทองคำ  ประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่น (รายการคาหนังคาเขา) 2556

 • รางวัล หน่วยงานชนะเลิศในการจัดทำกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2556 (ม.ค.-มิ.ย.56) ให้ไว้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556

 • รางวัล รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ครั้งที่ 5 : Family Awards 2015 โดย เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ

 • รางวัล ประดิษฐ์อวอร์ด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557

 • รายการเรื่องจริงผ่านจอ For passing 1,000,000 subscribers ปี 2561 จาก   YOUTUBE

คลิกเพื่อดูรางวัลเพิ่มเติม