พระนอกรีต l ออกอากาศ 19 มกราคม 2563

91

เมื่อมีชาวบ้านในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ แจ้งว่าพบพระสงฆ์ที่มีพฤติกรรมแปลก ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินบิณฑบาตรในช่วงเวลา 9 – 10 น. การเดินเร็ว ๆ ดูไม่สำรวม หรือจะเป็นการเลือกรับเฉพาะปัจจัยเท่านั้น ซึ่งส่อคล้ายจะเป็นพระปลอม ทำให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้องเร่งประชุมกันเพื่อดักจับให้ได้อย่างคาหนังคาเขา ไปติดตามภารกิจต้อนจับ #มารศาสนา ในรายการ #เรื่องจริงผ่านจอ