บุกป่าฤๅษี #2 l ออกอากาศ 15 กันยายน 2562

65

ปริศนาฤาษีกลางป่า!!! เมื่อมีพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่ง ใช้ช่วงวันเข้าพรรษาเดินทางปลีกวิเวก มาจำวัดที่สำนักสงฆ์ดอยผาแท่น ซึ่งเป็นสำนักสงฆ์เก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในป่าทึบขนาดใหญ่ กว่า 600 ไร่ โดยระหว่างที่ธุดงค์อยู่นั้น จู่ๆได้ยินเสียงประหลาด ก่อนจะพบรูปปั้นฤาษีโบราณอายุไม่ต่ำกว่า 50 ปี ถูกซ่อนไว้ในป่าแห่งนี้ ไปติดตามความจริงของปริศนาชวนหลอนในรายการเรื่องจริงผ่านจอ