จิตอาสาสารวัตรขยะ จ.ลำพูน l ออกอากาศ 15 กันยายน 2562

64