ขุดเจอโครงกระดูก

370

เป็นเรื่องที่ตื่นตะลึงกันทั้งหมู่บ้าน เมื่อเจ้าของที่นา ต.ปะเคียบ จ.บุรีรัมย์ ได้ใช้รถแมคโครปรับที่ดินนาเพื่อทำการเกษตร แต่กลับเจอโครงกระดูกขนาดใหญ่อยู่บนที่นาของตนเอง จึงได้ให้เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรมาตรวจสอบ และไม่พ้นเหล่าบรรดาคอหวย หรือความเชื่อส่วนบุคคลต่อวิญญาณบรรพบุรุษ