อินโดนีเซีย # 4 – วัดบุโรพุทโธ - วัดพรามนันต์ E-mail
( 3 Votes )

เรื่องจริงต่างแดน 2 ความยิ่งใหญ่ 2 ศาสนา วัดบุโรพุทโธ วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งอยู่ ในประเทศอินโดนีเซีย  และนอกจากนี้ยังมีวัดพราห์มนันต์วัดฮินดูที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับของโลกเช่นเดียวกัน  ซึ่งทั้ง 2 วัด 2 ศาสนา  สามารถอยู่ร่วมกันได้ในดินแดนแห่งนี้  ติดตามความจริงได้ในรายการเรื่องจริงผ่านจอ ห้ามพลาด

เทปออกอากาศ วันที่ 28 มีนาคม 2556

 

แบบสำรวจ คนเรื่องจริง

คุณชอบเรื่องแบบไหน
 

แจ้งแบะแสผ่านทาง SMS


(SMS ครั้งละ 3 บาท)

เฉพาะผู้ที่ได้รับการ
อนุมัติเท่านั้นถึงจะเห็นบ้อมูลนี้